Kamilla Poom heter jag och är 49 år. Jag startade  Gullbotrollens familjedaghem år 2009. Jag tar emot barn i åldrar 1-6 år. Den erfarenhet jag har av barn är mina egna 3 med åldrarna 11,23och 26. Lena Carlson, 56 år har arbetat hos mig i över 6 år nu och hon är kocken som gör den goda maten. Vi har Cornelia 54  år som har arbetat inom skola/barnomsorg i 17 år och började hos oss i februari 2014.

Jag sammarbetar  med Familjedaghemmet Viviliten med gemensamma utflykter i Tillberga.  Gullefjun och Småkrypen som är beläget i Irsta sammarbetar jag också med för gemensamma utflykter och andra aktiviteter regelbundet under året.

Varje barn är en enskild och unik individ som måste få utvecklas i sin egen takt och utifrån sin egen förmåga.  Hos mig vistas barnen i en hemliknande miljö där närheten till djur och natur står i fokus. Vi är ute mycket. Vi anpassar utomhusvistelse efter väderlek och årstider, men framför allt efter barnen. Barnens behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen.

Det är förskolans läroplan /pedagogisk omsorg som är vägledande för mitt familjedaghem.