* Att barnen ska känna glädje när de kommer till mig.

     * Att barnen ska känna sig trygga och trivas.

     * Att barnen ska lära sig respektera sig själv och andra.

     * Att barnen ska utvecklas som enskilda individer och i grupp.

     * Att barnen ska utveckla en stark självkänsla och självständighet.

     * Att barnens nyfikenhet ska utvecklas och lusten att leka och lära.